English english

English - Svenska - English Översättning

Översätter alla slags texter: brev, bok- och filmmanus, websidor.

Priset kan variera men en riktlinje är 1.30 kr/ ord i källdokumentet.

Några klienter:
Universeum
WWF (Världsnaturfonden) - Hållbar utveckling
Tore Hagman, mm. - Vänerhavet
Vara Kommun
Göran Emerius - I den vita svartbjörnens marker